DO ZAČÁTKU ZBÝVÁ


Navzdory aktuálně se zlepšující situaci pandemie covidu-19 nelze reálně předpokládat, že by v letošním září bylo možno pořádat akce pro veřejnost s mnoho tisíci návštěvníky. Naopak se již nyní obdobně velké akce ruší či mění svou formu. Například rozdělením do série menších akcí či uzavření místa konání a povolení vstupu pouze na základě očkování či negativního výsledku testu návštěvníka. Obě zmiňovaná řešení by nicméně zcela narušila charakter Mostecké slavnosti jakožto velkolepých městských oslav otevřených všem občanům. Rovněž povedou k zásadnímu navýšení nákladů. Z hlediska společenské zodpovědnosti je taktéž nutno přihlédnout k očekávatelnému nárůstu počtu nakažených v poprázdninovém období, kdy by mělo být setkávání lidí spíše omezováno.

FOTOGALERIE

HISTORIE

24. – 25. 9. 1993 poprvé se pořádaly Mostecké slavnosti

Do té doby to byl Den horníků. Ten se poprvé slavil v ČSR 11. září 1949 na počest 700 let československého hornictví.

Původně vznikl nápad pořádat každoročně v září v Mostě vinobraní. Nakonec z různých důvodů celá akce ztratila původní charakter, ale myšlenka, představit město jinak než hornické, zůstala. A tak se konaly Mostecké slavnosti.

Oslovena byla řada osobností z politického života. Starosta města Bořek Valvoda je pozval v pátek 24. září na společnou večeři. Mezi hosty byli ministr zemědělství Josef Lux, ministr pro správu národního majetku Jiří Skalický, ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělohrádek a další významní hosté.

Dnem konání oslav byla sobota a kolem kulturního domu Repre byly rozestavěny stánky s nejrůznějším zbožím. Připraven byl bohatý kulturní program. Na vodním podiu se střídaly dechové orchestry, mažoretky a estrádní pořad se známými umělci.

Na slavnostech byla odstartována nultá série mosteckého šampaňského Lucie, rýnský ryzlink ročník 1992, nazvaný po jedné z dcer vinaře Ivana Váni.

Účinkující: Luďek Sobota, Pavel Horňák, Jiří Vala, Jan Kanyza, Jiří Wimmer, Petra Černocká, slovenský folklórní soubor Vtáčnik a další.

Historie všech ročníků v PDF.

HLAVNÍ PARTNEŘI

© 2018 gstudio.cz + vostarek.com